Servizzi

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali ta' Birkirkara

 
Permessi:- Lifters/High-ups/cranes/containers/bowsers/scaffolding, etc.
 
Les:- Pagamenti ta' kontravenzjonijiet
 
LEMIS:- Pagamenti ta' Kera tal-Propjeta tal-Gvern
 
LAS:- Pagamenti tal-licenzji tal-kummerc
 
 
ĠBIR TA' SKART GOFF u WEE
 
It-Tnejn u l-Hamis  - iccemplu lil Kunsill Lokali ghal-appuntament
 
 
ĠBIR TA’ SKART DOMESTIKU
 
Gbir tal-borza s-sewda
 
It-Tnejn l-Erbgha u s-Sibt mit-8.00am il-quddiem
 
Skart riciklabbli
 
it-Tlieta u l-Hamis mt-8.00am il-quddiem
 
Skart organiku
 
l-Erbgha, u l-Gimgha mit-8:00am il-quddiem
 
Il-Hadd ma jingabarx skart
 
 
 
GBIR TA' HGIEG
 
Il-hgieg jingabar kull l-ewwel gimgha tax-xahar
 

LIBRERIJA / INTERNET CENTRE
 
Hinijiet Sajf  (16 ta' Gunju sat-30 ta' Settembru)
Mit-Tnejn sas-Sibt mit- 8:30am sa 13:00pm
==============================
Hinijiet Xitwa (mill-1 ta' Ottubru sal-15 ta' Gunju)
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8:30am sa-12:30pm
mis-14:00pm sal-17:00pm.
Is-Sibt mit-8:00am sa 13:00pm

 

KORSIJIET OFFRUTI MILL-KUNSILL LOKALI TA' BIRKIRKARA

 • Aerobics
 • Zumba
 • Pilates
 • Computer Baziku u ECDL
 • Make-Up
 • Cake Decorating - Baziku u Advanced
 • Arti ghat-tfal
 • Line Dancing
 • Drama
 • Fotografija Digitali

ghal aktar informazzjoni cempel fuq 21442626 u staqsi ghas-Sur Charles Grech

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centru Civiku Birkirkara

Level 2

 • Kunsill Lokali Birkirkara: 21442626
 • Youth Empowerment Centre: 21442626
 • Librerija: 21446959

Level 1

 • Podologija: 21494970
 • Sigurta Socjali: 25903610
 • Centru ta' Matul il-Jum ghall-Anzjani: 21482328
 • Sanita' 21482198
 • servizz.gov - 153 (Monday, Tuesday, Thursday, Friday & Saturday from 08:00 to 13:00, Wednesday from 17:00 to 19:30)

Level 0

 • Centru tas-Sahha: 21494962/1
 • Jobsplus: 22201971

Fuq