Sotto-Kumitati

 • Kumitat Fleur-de-Lys – Ms Joanne Debono Grech
 • Kumitat tal-Finanzi – Ms Joanne Debono Grech
 • Sotto Kumitat Infrastruttura, Gonna, Ambjent, Indafa u Dawl tat-Toroq – Ms Joanne Debono Grech
 • Sotto Kumitat Edukazzjoni u Qasam Socjali – Ms Rita Borg
 • Sotto Kumitat Traffic Management – Is-Sur Michael Fenech Adami
 • Sotto Kumitat Anzjani u Familja – Is-Sur Jimmy Calleja
 • Sotto Kumitat Sports – Is-Sur Kaylocke Buhagiar
 • Sotto Kumitat Youth Empwerment u Fondi – Is-Sur Anthony Buttigieg
 • Sotto Kumitat Ordni Pubblika – Is-Sur John Mizzi
 • Sotto Kumitat Turizmu – Is-Sur Mark Abdilla
 • Sotto Kumitat Zghazagh – Is-Sur John Borg
 • Sotto Kumitat Sahha u Persuni b’Dizabilita – Is-Sur Herbert Conti
 • Sotto Kumitat Kultura – Dr. Josianne Cardona Gatt
 • Sotto Kumitat Web-Site, Librerija u Gemellagi – Is-Sur Liam Gauci
 • Sotto Kumitat Kummerc – Ms Marie Claire Zammit

Fuq