Ritratti tal-Kunsill

Is-Seba’ Leġislatura – Data ta’ l-elezzjoni:- 9 ta’ Marzu 2013

Mix-xellug għal-lemin -Arthur Pizzuto (Segretarju Eżekuttiv ), John Borg (Kunsillier), John Mizzi (Kunsillier), John Mary Calleja (Kunsillier), Mark Abdilla (Kunsillier), Liam Gauci (Kunsillier), Rita Borg (Vici Sindku), Joanne Debono Grech (Sindku), Kaylocke Buhagiar (Kunsillier), Dr.Josianne Cardona Gatt (Kunsilliera), Anthony Buttigieg (Kunsillier), Herbert Conti (Kunsillier), Marie Claire Zammit (Kunsilliera). Michael Fenech Adami (Assenti)

Is-Sitt Leġislatura – Data ta’ l-elezzjoni:- 6 ta’ Ġunju 2009

Sixth Legislature - Date of Election - 6th June, 2009 Mix-xellug għal-lemin -Joseph Tabone (Segretarju Eżekuttiv ), John Borg (Kunsillier), Dr Josianne Cardona Gatt (Kunsillier), Chirelle Sciberras (Kunsillier), Dr George Debattista (Kunsillier), Rita Borg (Kunsillier), Michael Fenech Adami (Sindku), Joan Borg (Kunsillier),Emanuel Aquilin (Kunsillier),  Doris Borg (Viċi Sindku), Anthony Buttigieg (Kunsillier), Mark G. Abdilla (Kunsillier), Rose Frendo (Kunsillier), John Mary Calleja (Kunsillier).

Il-Ħames Leġislatura – Data ta’ l-elezzjoni:- 11 ta’ Marzu 2006

Fifth Legislature - Date of Election - 11th March, 2006 Mix-xellug għal-lemin – Michael Camilleri (Kunsillier), Roberto Buontempo (Kunsillier), Dr. Josianne Cardona Gatt (Kunsillier), Mark G. Abdilla (Kunsillier),John Mary Calleja (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsillier), Anthony Buttigieg (Kunsillier),Charlene Camilleri (Kunsillier), Sergio Carbonaro (Kunsillier), Dr. George Debattista (Kunsillier), Doris Borg (Viċi Sindku), Michael Fenech Adami (Sindku), Joan Borg (Kunsillier), Joseph Tabone (Segretarju Eżekuttiv).

Ir-Raba’ Leġislatura – Data ta’ l-elezzjoni:- 8 ta’ Marzu 2003

Fourth Legislature - Date of Election - 8th March, 2003 Mix-xellug għal-lemin – Mario Mallia (Kunsillier), Antoinette Tabone (Kunsillier), Raymond Portelli (Kunsillier), Rosario Aguis (Kunsillier), Emanuel Farrugia (Kunsillier), Michael Camilleri (Kunsillier), John Mary Calleja (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsillier), Saviour Demicoli (Kunsillier), Sergio Carbonaro (Kunsillier), Doris Borg (Viċi Sindku) Joan Borg (Kunsillier), Tonio Fenech (Sindku), Peter P. Bartolo (Segretarju Eżekuttiv).

It-Tielet Leġislatura – Data ta’ l-elezzjoni:- 11 ta’ Marzu 2000

Third Legislature - Date of Election - 11st March, 2000 Mix-xellug għal-lemin – Emanuel Farrugia (Kunsillier), Joseph Gauci (Kunsillier), Josephine Vella (Kunsillier), Rosario Aguis (Kunsillier), Michael Camilleri (Kunsillier), Michael Pace Ross (Kunsillier), John Bondin (Kunsillier), John Mary Calleja (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsillier), Sergio Carbonaro (Kunsillier), Doris Borg ( Viċi Sindku)  Joan Borg (Kunsillier), Tonio Fenech (Sindku), Peter P. Bartolo (Segretarju Eżekuttiv).

It-Tieni Leġislatura – Data ta’ l-elezzjoni:- 8 ta’ Marzu, 1997

Second Legislature - Date of Election- 8th March,1997 Mix-xellug għal-lemin – Sergio Carbonaro (Kunsillier), Dr Peter A. Fenech (Kunsillier), Joseph Debono (Kunsillier), Rosario Aguis (Kunsillier), Josephine Vella (Kunsilliera), Paul Borg (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsilliera), Doris Borg (Kunsilliera), Tonio Fenech (Kunsillier), Joan Borg (Kunsilliera), Dr George Debattista – (Viċi Sindku), Dr Michael Asciak – (Sindku), Peter P. Bartolo – (Segretarju Eżekuttiv).

L-Ewwel Leġislatura – Data ta’ l-elezzjoni:- 22 ta’ Jannar, 1994

First Legislature - Date of Election - 22th January, 1994 Mix-xellug għal-lemin – Peter P. Bartolo (Segretarju Eżekuttiv), Dr. Michael Asciak  (Sindku), Dr. George Debattista (Viċi Sindku),Carmen Micallef (Kunsilliera), Doris Borg (Kunsilliera), Christian Cardona (Kunsillier), Dr Peter A. Fenech (Kunsillier), Joan Borg (Kunsilliera), Dr Ian Spiteri Bailey (Kunsillier), Paul Borg (Kunsillier), Michael Aquilina (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsilliera), Anna Zammit (Kunsilliera), Joseph Barbara (Kunsillier).

Fuq