Minuti

Ghal-Minuti tal-Laqghat tal-Kumitat Amministrattiv tas-Swatar idhlu fil-link hawn taht:-

http://lc.gov.mt/Page.aspx?catid=44&pid=260

 

Sena Amministrattiva 2015

Minuti 11

Minuti 10

Minuti 9

Minuti 8

Sena Amministrattiva 2014

Minuti 47

Minuti 46

Minuti 45

Minuti 44

Minuti 7

Minuti 6

Minuti 5

Minuti 4

Minuti 3

Minuti 2

Minuti 1

Fuq