Għaqdiet

Għaqdiet Sportivi

 

Centri Religjuzi

  • Ċentru Santa Marija - Tel No 21448026
  • ZAK (Żghażagħ Azzjoni Kattolika) - / email : birkirkara@zakmalta.org / www.zakmalta.org
  • Oratorju MSSP - Tel No 21441917
  • Ċentru Familja Karmelitana - Tel No 21485306

Baned

  • Duke of Connaughts Own Band Club  - Tel: 21490399    e-mail: dukes@maltanet.net
  • Socjeta Muzikali Sant' Antnin - 
  • Ghaqda Muzikali Sant' Elena Tel: 21442196 - info@sainthelenbc.org - www.sainthelenbc.org

Fuq