Formoli ta' l-Applikazzjonijiet

Applikazzjonijiet li jistgħu jinkisbu mill-Kunsill Lokali u websites diversi

PERMESSI MILL-KUNSILL LOKALI

 • Applikazzjoni għal Użu ta’ Skip/ Bin on Wheels (L.N. 241 of 2000)
 • Applikazzjoni għal Awtorizzazzjoni biex titwettaq attività f’Suq fil-Beraħ (L.N. 119 of 2002)
 • Applikazzjoni għal Depositu ta’ Materjal tal-Bini jew Materjal ieħor jew xi Oġġetti f’xi Triq (L.N. 119 of 2002)
 • Applikazzjoni għal Depositu jew użu ta’ Krejn jew Makkinarju (L.N. 119 of 2002)
 • Applikazzjoni għal Tqegħid ta’ Mwejjed u Siġġijiet (L.N. 119 of 2002)
 • Applikazzjoni għal Twaqqif ta’ xi Posta jew Kiosk (L.N. 119 of 2002)
 • Applikazzjoni għal Divertiment Pubbliku jew Attività simili oħra (L.N. 119 of 2002)
 • Servizz ta’ Gwardjan għat-Traffiku ghal-gheluq ta' toroq

FORMOLI OĦRA

KUMMISSJONI NAZZJONALI PERSUNI B’DIŻABILITÀ (KNPD)

 • Applikazzjoni għall-Karta tal-Identità Speċjali
 • Applikazzjoni għal Blue Sticker
 • Applikazzjoni għas-Servizz Għajnuniet Speċjali
 • Applikazzjoni għal Eżenzjoni mit-Taxxa tar-Reġistrazzjoni fuq Karozza
 • Applikazzjoni għall-Eżenzjoni mill-Ħlas tal-Liċenzja tat-Triq
 • Downloadable forms from: (www.knpd.org)

HEALTH, ELDERLY AND COMMUNITY CARE

 • Applikazzjoni għat-Telecare
 • Applikazzjoni għaċ-Ċentru ta’ matul il-jum u Dikjarazzjoni ta’ Kunsens
 • Forms for the provision of Handyman service for the elderly
 • Applikazzjoni għal Roħs fuq il-Linja tat-Telefon
 • Applikazzjoni għal Servizz ta’ Għajnuna fid-dar
 • Applikazzjoni għal Servizz dwar l-Inkontinenza
 • Applikazzjoni għad-Dħul fir-Residenzi għall-Anzjani
 • Forms for Meals on Wheels
 • Applikazzjoni għas-Servizz tan-Night Shelter
 • http://activeageing.gov.mt/en/Pages/Welcome-Active-Ageing.aspx

FORMULI GĦAR-REĠISTRU ELETTORALI

KORPORAZZJONI TAX-XOGĦOL U TAĦRIĠ

 • Applikazzjoni għal Bidu ta’ Impjieg għal min Jaħdem għal Rasu
 • Applikazzjoni għal Bidu ta’ Impjieg għal Persuna Mpjegata
 • Applikazzjoni għal Tmiem ta’ Impjieg

Downloadable forms from: http://www.etc.gov.mt/site/page.aspx?pageid=2148

FORMOLI TAL-KORPORAZZJONI GĦAS-SERVIZZI TA’ L-ILMA

 • Applikazzjoni għal Servizz tal-Ilma
 • Dikjarazzjoni dwar post li ma jintużax
 • Application for a Public Sewer Discharge Permit
 • Direct Debit Mandate Form
 • Avviż taż-Żjara tal-Meter Reader
 • Talba għal Kont l-Aktar Riċenti
 • Reġistrazzjoni ta’ Bidla tal-Konsumatur
 • Dikjarazzjoni għal Tibdil fin-Numru ta’ Persuni

Downloadable forms from:  http://www.wsc.com.mt/

ENEMALTA CORPORATION FORMS

 • Application for New Electricity Service
 • Application for the Alteration of Electricity Service
 • Application for Removal of Supply
 • Application of Gaiters/Switching/Deviation
 • Application for the Change of Electricity Tariff
 • Application for a Temporary Supply
 • Application for Connecting a PV Unit to the Grid
 • Application for Rebate on Solar Water Heater
 • Application for the Connection of a Micro Wind Turbine to the Grid
 • Application for Test/Replacement of Electricity Meter

Downloadable Electricity Services Application Forms from: https://www.smartutilities.com.mt/wps/portal/

TELEPHONE (GO) SERVICE APPLICATION FORMS

 • New line applications
 • Commercial Easyline
 • web4me Application
 • Change of Telephone number – Acceptance of Ownership
 • Change of Telephone number – Release of Ownership
 • Change of billing address
 • Star services Barring and de-barring of telephone lines
 • Request for ex-directory listing
 • Transfer of Service
 • Bill Itemisation
 • Request for Works
 • ISDN Application
 • Leased Lines Application
 • Freephone Service Application
 • Shifting/ Deviation of Access Networks

Most services can be handled online through web4me, and are available online from:  https://www.go.com.mt/common/support/user-guides-and-downloads/forms

TRADE LICENSING FORMS

 • Form A1 – Registration of a commercial activity
 • Form A2 – Notification to register a commercial activity in a licensed commercial premises
 • Form B – Change to the New System
 • Form C – New Licence
 • Form D – Change of Use
 • Form E – Transfer and Cancellation
 • Form F – Inheritance
 • Form G – Reactivation
 • Form H – Street Hawker
 • Form I – Market Hawker
 • Form J – Substitute Hawker
 • Form K – Late Night Shopping
 • Form L – Marketing Agent
 • Form M – Car Boot
 • Form N – Commercial Fairs
 • Form O – Buskers

Downloadable application forms from:  http://commerce.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

AWTORITA’ MARITTIMA TA’ MALTA

 • Application For a Licence To Operate A Water Sports Centre
 • Application for a Nautical Licence
 • Application for an Instructor Nautical Licence
 • Application for the Transfer of a Mooring Permit
 • Application to Register a Small Ship
 • Mooring Permit Form
 • Notice of Installation – Change of Engine/s

Downloadable application forms from:  https://www.gov.mt/en/life%20events/owning%20a%20vehicle/pages/maritime.aspx

AWTORITA’ TAT-TURIZMU TA’ MALTA

 • Application for a Travel Operator
 • Application for Catering Establishments
 • Application for Changing of Licence Particulars
 • Application for Holiday Premises
 • Application for Holiday Premises (Domestic Tourist Licence)
 • Application for Host Families
 • Application for House on Long Lease Licence
 • Application For the Placing of Tables and Chairs
 • Guidance Notes for Application for Holiday Premises
 • Guidance Notes for Applications for a House on Long Lease to Tourists
 • Guidance Notes for Applications for a Licence of Holiday Premises for Domestic Tourists
 • Guidance Notes for Applications for Catering Establishments
 • Guidance Notes for Host Families Accomodation Standards

Downloadable application forms from:  http://www.mta.com.mt/application-forms

 

Fuq